Jag ”toppar” listan till kommunvalet!

Nu har valberedningen i Fi Göteborg släppt sitt förslag till kommunvalslista och jag tackar ödmjukt för förtroendet att bli placerad på andra plats! Det är för övrigt en mycket imponerande lista med en stor bredd av erfarenheter i alltifrån ålder, bakgrund, arbete, utbildning, funktionalitet, sexualitet och självklart också intressen och fokusfrågor. Så jag ser verkligen fram emot att komma hem från USA i juni och sätta igång valrörelsearbetet i Göteborg med alla dessa kompetenta människor!

Så här står det om mig:

Julia är socionom och arbetar som doktorand i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Hon brinner för frågor som rör sexualitet, socialpolitik och tillgänglighet – både i sin forskning och i sin politik. Tidigare har hon varit fackligt och studentpolitiskt aktiv. I kommunfullmäktige vill Julia fokusera på:

1. Gratis och tillgänglig kollektivtrafik för alla. Kollektivtrafiken är en viktig del i att bryta segregationen, men det krävs då att den kan användas av alla – oavsett ekonomi, ålder eller funktionalitet. Det krävs därför ökade resurser till förbättringar i dagens system, både vad gäller fordon, hållplatser och biljettsystem

2. Stärk socialtjänsten – höj välfärden. Utan en fungerande socialtjänst kan välfärden inte upprätthållas. Socialarbetare måste få högre lön, minskad arbetsbörda och bättre professionellt stöd. Budgeten ska inte få styra vilka eller hur mycket insatser som kan erbjudas – lagens intentioner ska upprätthållas.

3. Kompetensutveckling i bemötande. All personal måste få grundläggande utbildning i mänskliga rättigheter och antidiskriminering. Medborgare som använder olika typer av särskilt stöd och service ska få detta utifrån ett helhetsperspektiv på sina liv. Personal måste få verktyg att kunna bemöta även svåra frågor såsom sexualitet ­– en viktig del av livet för många men som ofta osynliggörs, särskilt bland äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Läs mer om de andra kandidaterna här.

Annonser