Brandtal och debatt om jämställdhet och feminism

På Kulturkalasets sista dag var temat för bradtalen och debatten ”jämställdhet och feminism”. Här är mitt brandtal:

Feminism handlar om rätten att få vara människa. Många tror att feminism bara handlar om att kvinnor och män ska vara jämställda, men i själva verket handlar det om mycket mer än så. Feministiskt initiativ har en vision om ett samhälle som skapar utrymme för alla människor att utveckla sin fulla potential, i ett jämlikt samspel med andra, oavsett din sexuella läggning, om du har en funktionsnedsättning, om du är barn, ungdom eller äldre, eller har en särskild trosuppfattning.

För att uppnå vårt mål måste vi sätta mänskliga rättigheter och antidiskriminering i fokus för det politiska arbetet. För diskriminering är inget särintresse eller individproblem utan ett omfattande samhällsproblem. Det personliga är politiskt som feminister alltid sagt och för att åstadkomma ett jämställt och jämlikt samhälle krävs politiska åtgärder på samhällsnivå.

Jag har gått igenom de senaste årens partiledartal och märkt ett väldigt ökande intresse för feministiska frågor just det senaste året. Det är glädjande att Fi:s framgångar väcker den vilande feministen hos fler politiker, men jag kan inte låta bli att tycka att det klingar falskt när statistiken visar att utvecklingen gått väldigt långsamt på jämställdhetsområdet. Detta trots att en enig riksdag redan 2006 antog fyra jämställdhetspolitiska mål för Sverige. Alla partier säger sig vara för jämställdhet men väldigt lite händer och jag tror det beror på att den verkliga politiska viljan saknas.

Feministiskt initiativ utmanar den svenska självbilden av att vara ett jämställt, öppet land där mänskliga rättigheter tillförsäkras alla medborgare. Verkligheten är smärtsamt tydlig: bara under det senaste året har vi sett flera våldtäktsfall med friande domar, en ökad jakt på papperslösa, registrering av romer, kvinnor som jagats, ryckts av sina slöjor och misshandlats av rasister och kvinnojourer som är nedläggningshotade. Inte heller politiken är någon förebild: en ny granskning visar att hälften av landets kommuner har mindre än 40 procent kvinnor i kommunstyrelsen.

De politiska verktygen saknas i dagens politik för att få till stånd verklig förändring. Feministiskt initiativ behöver komma in i kommuner och i riksdagen för att driva en politik för mänskliga rättigheter och mot diskriminering på ett djupare plan. Det behövs ett parti med feminism som självständig ideologisk utgångspunkt, som aldrig backar.

Feministiskt initiativ är en ny dimension i politiken. Vår feministiska ideologi bygger på mänskliga rättigheter och antidiskriminering och vi har inga gamla lojaliteter till hundraåriga ideologier formulerad av män, för män, som de andra partierna. Vi är en bred och inkluderande feministisk rörelse som svarar mot samtidens behov och med siktet inställt på en hållbar framtid.

Välfärd och delaktighet för alla medborgare är inte bara mänskliga rättigheter utan också demokratiska rättigheter – och de måste få kosta, för politik handlar om hur vi prioriterar och hur vi omfördelar resurserna. Feministiskt initiativ anser att Sverige har råd att skapa ett jämlikt och tillgängligt samhälle och vi är redo att sätta fart!

 

Därefter var det dags för debatt på samma tema:

IMG_0399

Bildtext: Sju politiker på bild på scenen vid ståbord, jag i mitten med mikrofonen i hand talandes.

 

Under debatten presenterade jag Fi:s jämställdhetspolitik (vi fick två minuter på oss):

Statistiken visar tydligt att utvecklingen går väldigt långsamt på jämställdhetsområdet. Fortsätter det i den här takten blir det först år 2138 som vi får jämställda löner. Detta trots att en enig riksdag redan 2006 antog fyra jämställdhetspolitiska mål för Sverige.

För att bryta dödläget och respektera halva befolkningens krav på ekonomisk och demokratisk rättvisa måste de tomma löftena ersättas med seriösa jämställdhetsinsatser – Feministiskt initiativ har förslagen.

För att uppnå det första målet om En jämn fördelning av makt och inflytande vill vi inrätta ett Jämställdhetsdepartement, ett jämställdhetsutskott och en beroende MR-instans. Det behövs instanser som har resurser, kompetens och legitimitet att stödja, utveckla och kontrollera att Sverige följer de konventioner vi skrivit under och når de politiska mål vi satt upp.

För att uppnå det andra målet om Ekonomisk jämställdhet vill vi inrätta en jämställdhetsfond som för att höja kvinnors löner och att Medlingsinstitutets uppdrag ändras så att arbetet för jämställda löner prioriteras före institutets andra uppdrag.

Det tredje målet om en Jämn fördelning av det obetalda arbetet vill vi åstadkomma genom en arbetstidsförkortning. Vi har inte förkortat arbetstiden sedan 70-talet fastän vi idag är mer effektiva än någonsin men också sliter ut oss mer än någonsin.

Vi vill också införa Individualiserad föräldraförsäkring. Idag tar kvinnor ut 75 % och män 25 %.

Det fjärde målet syftar till Att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Detta är ett komplext problem som kräver åtgärder på flera nivåer och vi vill därför införa samtyckeslagstiftning och genuspedagogik i förskola och skola, säkra permanent finansiering för skyddade boenden och omfördela resurser  från militärbudget till våldsförebyggande arbete.

Feministiskt initiativ är partiet som vågar visa vägen mot en framtid där jämställdhet och mänskliga rättigheter inte är privatsaker utan ett samhällsansvar – och dessutom ett prioriterat sådant.

Annonser

Folkpartiet och feminismen – brist på trovärdighet?

I gårdagens GP förklarar jag varför jag anser att Folkpartiets jämställdhetspolitiska förslag inte är tillräckliga och ger förslag från Fi:s politik:

Bild