Välfärdslinje istället för arbetslinje

Förra året höll jag ett tal på första maj som jag avslutade med att vi istället för en arbetslinje behöver en välfärdslinje. Idag läser jag Bang och däri flera vittnesmål om varför vi behöver satsa på välfärden – för välfärdens skull. Susanna Alakoski benämner det social ingenjörskonst i sin text om socialtjänstens förfall. Hur dagens ekonomistyrning och krav på mätbarhet och resultat gjort att människors behov rationaliseras bort. Jonas Franksson beskriver sin förlorade kamp för att få behålla sina timmar för personlig assistans, det som gör att han kan delta i samhället på en medborgares villkor. Diana Mulinari berättar om hur SD-kvinnor resonerar kring sitt engagemang i partiet. Hennes analys visar att det handlar om en grupp kvinnor ”som har haft svårt att skapa sig fungerande liv inom ramen för (den neoliberala) omvandlingen av välfärdsstaten” och förklarar dessa svårigheter med ”invandringsproblemet”.

Det är tydligt att välfärdsstatens förändrade struktur, mål och mening också förändrat synen på vilka som ska få plats i samhället och de rättigheter och skyldigheter detta medborgarskap innebär. Eller frågan är väl vad som var hönan och ägget? Tobias Davidsson visar i sin pågående avhandling att synen på fattiga, och särskilt de arbetsföra understödstagarna, fortfarande (eller igen?) är rådande i dagens samhälle. Den senaste förändringen i socialtjänstlagen som ger kommuner rätt att kräva motprestation för försörjningsstöd är ett utmärkt exempel, förutom jobb- och utvecklingsgaratin (Fas 1-3).

När människors trygghet vittrar sönder och det kommer grupper som ger enkla förklaringar är det inte konstigt att människor blir lättade. Det är inte dem själva det är fel på utan ”de andra”. När vi inte längre upplever oss passa in, när vi inte längre får en plats och när vi inte längre kan förstå samhället ger enkla förklaringar, gamla traditioner och ideal en trygghet och en gemenskap. I denna gemenskap växer hatet, mot invandrare, mot kvinnor som uppträder ”okvinnligt”, mot hbtq-personer som inte upprätthåller den traditionella bilden av familj, mot personer med funktionsnedsättningar som fuskar och bara tär på samhället utan att ge tillbaka. Alla dessa fobier är ofta tätt sammanvävda i nätet av hat.

Feministiskt initiaitiv har en vision om ett samhälle där välfärden är demokratins verktyg. Där välfärdsbegreppet är utvidgat och handlar om alla de delar som krävs för att vi ska kunna färdas väl genom livet. Det krävs en helhetssyn på (social)politiken och ett led i detta är en samlad social försäkring. Målsättningen med reformen är att skapa ett rättssäkert system där ingen faller mellan stolarna, sjuka inte blir utförsäkrade och som stärker skyddet hos de som riskerar den svåraste utsattheten (läs mer om förslaget här). Det är dags för en välfärdslinje istället för en arbetslinje!

Annonser