Feminister mot rasister på kommunfullmäktige

Hej, här kommer en lite sen rapport från vårt förra kommunfullmäktigemöte (27/11). I slutet också en liten framåtblick på vad vi kan förvänta oss på det kommande mötet nu i veckan (11/11).

Redan på det första KF-mötet märkte vi av det som ryktet hade sagt, att de nya ledamöterna för Sd lovat att ta mer plats under den kommande mandatperioden. Men det var först på det andra mötet som deras rasistiska ideologi blev tydlig och tyvärr präglade detta en stor del av mötet. Det är ingen lätt balansgång mellan att å ena sidan låta det de säger passera för att undvika att ge dem uppmärksamhet och å andra sidan att besvara deras rasistiska uttalanden med korrekta fakta och försvar av mänskliga rättigheter.

I början av mötet behandlades bordlagda ärenden från förra mötet, bland annat ett förslag på nytt program för det strategiska arbetet med mänskliga rättigheter i staden. Sanna Ghotbi från oss hade förberett ett uttalande om behovet av att inkludera alla invånare i staden och inte bara dem som är medborgare (läs mer här). En av Sd:s ledamöter reagerade negativt på detta och det hade vi förväntat oss.

Däremot var det flera andra ledamöter som tog upp oväntade aspekter av programmet, som att det är odemokratiskt och en indirekt kränkning av de mänskliga rättigheterna för göteborgarna med trängselskatten! Samma ledamot tog på förra mötet upp samma fråga gällande CEMR-deklarationen för jämställdhet. Det verkar alltså som om det största jämställdhets- och MR-problemet de ser är trängselskatten.

Sedan kom ett inlägg där en ledamot jämförde olika personers livsförhållanden, varav en med utländsk bakgrund, vilket jag kommenterade med att det i arbetsordningen för KF står att vi inte ska diskutera individärenden utan ärenden som är av principiell och övergripande relevans för hela staden. Stina Svensson från oss fortsatte kommentera:

Jag tycker också att det är rent rasistiska uttalanden som har gjorts här i kommunfullmäktige. Sverigedemokraterna generaliserar och homogeniserar och ställer grupper mot varandra. Vi är här för att diskutera mänskliga rättigheter (…). Vi rödgrönrosa bifaller strategin för mänskliga rättigheter. Det är tydligt, mer än någonsin, att det behövs!

Därefter följde några andra ärenden innan vi till slut kom in på det som mötet till stor del skulle handla om, nämligen Göteborgs stads budget för 2015, som vi arbetat fram tillsammans med de rödgröna (och som vi skrivit om tidigare här och här). Alla gruppledarna inledde med att lyfta sina partiers perspektiv på budgeten och för vår del lyfte Stina vår feministiska och antirasistiska grundsyn och våra förslag med fokus på att bryta diskriminering av olika slag. Detta passade en av Sd:s ledamöter också på att bemöta utifrån att de anser att alla oavsett politisk tillhörighet ska inkluderas och fråga vad det är för antidemokratiska idéer vi menar att vi vill stoppa. De tog även upp andra frågor såsom papperslösas rättigheter igen, samt trängselskatten. Men det som Stina till slut reagerade mest på var flera av deras ledamöters uttalanden emot den fria och samhällskritiska kulturen:

Ni pratar om kulturen. Ni har en kultur där ni enligt er budget är väldigt stolta över nationalismen och kulturen ska vara en, inte den här mångfaldskulturen som vi trycker så hårt och tydligt på i den rödgrönrosa budgeten. Det skriker nationalism! Ni har tydligen ofta talat om ett språk, en religion, en typ av familj och en gammal, stereotyp kultur där inget nytt får förekomma. Det stänger ett samhälle, det kväver ett samhälle.

Kulturen är en bärande del i en demokrati. Kulturen är en del i att vi alla människor ska växa som fullödiga individer i ett samhälle. Kulturen är det vi lever för. Kulturen är också det som skapar en samhällskritik, som skapar nya möjligheter att kunna leva och forma samhället tillsammans, alla människor som vistas i Göteborg.

Därför är den rödgrönrosa budgeten så oerhört viktig för just de här frågorna.

Både denna och den förra debatten präglades av att i stort sett alla andra partier argumenterade emot Sd:s uttalanden, vilket ändå kändes bra och tryggt – vi är fler än dem!

Till slut var också den två timmar långa budgetdebatten över och vår rödgrönrosa budget röstades igenom. Alliansen röstade på sin egen, Vägvalet hade också en egen men la ner sina röstar och Sd hade en egen men röstade för Alliansens. Som tur var räckte därmed våra röster för att få igenom vår budget! Men att Sd röstade för Alliansens budget var en fingervisning om hur de skulle göra i riksdagen, som tur var gick det inte så illa för oss här i staden.

(För den som vill läsa exakt vad Sd:s ledamöter sa i de olika ärendena (och alla andra personer också för den delen) går det att hitta här, jag vill inte reproducera deras citat på vår hemsida)

Ett annat lågvattenmärke på mötet var ärendet då vi skulle välja nya ledamöter till Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och till Räddningstjänsten Storgöteborg. Fi fick en ordinarie och en ersättarplats i GR av egen kraft genom våra tre mandat, därtill fick vi en ersättarplats av Mp. Till Räddningstjänsten fick vi inga platser av egen kraft och hade i förhandlingarna inte heller försökt få på några. Genom samverkan med andra partier är det alltså möjligt att få fler platser än skulle varit möjligt av egen kraft, eftersom det finns ett särskilt uträkningssystem som missgynnar små partier.

Sd var inte föreslagna några platser heller men ville genom att istället för det särskilda uträkningssystemet att valet skulle genomföras med proportionell fördelning, dvs. där partierna får en chans av egen kraft istället för genom samverkan, försöka få platser. Detta skulle dock kräva att de får tillräckligt många röster på sitt förslag, vilket de inte skulle få då alla andra partier gjort upp i förväg genom sina samverkanskonstellationer (förra mandatperioden fick t.ex. Vägvalet platser i ett antal facknämnder av Moderaterna).

Konsekvensen av att de begärde proportionella val, vilket en har rätt till enligt Kommunallagen, var att alla 81 ledamöter en och en fick gå fram och rösta, efter långa förberedelser kring det praktiska med röstlappar osv. De två valen tog vardera ca 50 minuter istället för kanske 5-10 som det hade gjort annars så än en gång fick vi bordlägga ett antal ärenden till nästa möte.

Det var också val av medborgarvittnen och nämndemän, där vi fick flera Fi-representanter (se här). Dessa uppdrag är inte politiska men partierna föreslår personer, ett system som diskuterats en del på nyheterna på sistone pga. det ökande antal sverigedemokratiska nämndemän som nu också får plats i migrationsdomstolen.

Nu har Sd sagt att de kommer att begära proportionella val även till kommande möte där vi ska välja ledamöter till ALLA facknämnder, stadsdelsnämnder, stiftelser och så vidare. Detta handlar om JÄTTEMÅNGA personer. Mötet kommer börja redan kl. 13 men frågan är om vi kommer hinna sluta till kl 22 som är brukligt, om vi kommer hinna med några andra ärenden överhuvudtaget, eller om det blir nattligt möte på grund av att vi helt enkelt måste få valt ledamöter till nämnderna.

Genom samverkan har vi fått ersättarplatser i Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, Idrotts- och föreningsnämnden, SDN Örgryte Härlanda och SDN Centrum, förutom GR som jag nämnde tidigare. På egen kraft har vi fått plats i Stadsrevisionen, Valnämnden och Valberedningen (togs på förra mötet, Stina blev vald). När valet är avklarat kommer mer information om vilka som kommer sitta i de olika nämnderna och vad de har för tankar om sitt kommande arbete – så håll utkik efter det senare i veckan!

Annonser

One thought on “Feminister mot rasister på kommunfullmäktige

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s