Vad är rosa i en rödgrönrosa budget?

IMG_0946

Syntolkning: Bild från innan presskonferensen började. Vid bordet i förgrunden sitter (från vänster) Ulf Kamne (Mp), Daniel Bernmar (V), Stina Svensson (Fi), Annelie Hulthén (S). I bakgrunden en power point-presentation med vit bakgrund och ljusgrå text ”För hela Göteborg” och de fyra partiloggorna. Till höger S pressekreterare Carin Malmberg. 

Fi Göteborgs första presskonferens!

Idag var det presskonferens för vår rödgrönrosa budget för Göteborg. (S-)Budgeten togs egentligen redan på kommunfullmäktige i juni, men det är vanligt att den revideras på hösten, särskilt efter val. Så när vi nu kom in så var det en färdig budget vi fick förhålla oss till. Men det är ju trots allt mycket som vi ställer oss bakom och därför har vi också valt att ingå samverkan med de rödgröna; vi bedömde att vi skulle kunna få gehör för de frågor vi vill prioritera och får genom samarbetet också insyn i nämnder och kommunstyrelsens arbete.

Det ska bli intressant att se hur samarbetet kommer se ut med de rödgröna, som ju dels samarbetat sinsemellan tidigare, har lång erfarenhet av göteborgspolitiken och dessutom resurser som vi inte har (t.ex. avlönade politiker genom plats(er) i kommunstyrelsen och politiska sekreterare). Därför ingår vi samarbete på ett år till att börja med.

Vad är det då som är rosa i den rödgrönrosa budgeten? Mycket arbete pågår redan inom de områden som vi vill prioritera men som erfarenheter och tiden utvisat så går arbetet inte alltid framåt i önskad takt. Ibland behövs lite extra påtryckningar för att de olika förvaltningarna och nämnderna i sin tur ska prioritera arbetet. Därför satsar vi extra resurser på:

Enkelt avhjälpta hinder, 3 miljoner kr. Arbetet pågår sedan länge och skulle enligt de nationella funktionshinderpolitiska målen egentligen vara klart 2010. Sedan satte Göteborgs stad upp målet 2012 respektive 2013. Nu vet jag inte ens vad målet är men faktum är att inte ens den initiala kartläggningen av vilka hinder som finns och behöver avhjälpas är färdig. Tillskottet i budgeten syftar till att påskynda arbetet med målet att enkelt avhjälpta hinder ska vara åtgärdade till mandatperiodens slut. Dessutom får Fastighetskontoret ett förtydligat uppdrag. Vi kommer att bevaka detta stenhårt!

Skydd för våldsutsatta, 6 miljoner kr. I Göteborg får de flesta kvinno- och tjejjourer medel från staden, men dessa räcker sällan till mer än bara det omhändertagande arbetet så att säga. Ett önskemål från jourerna är att få resurser till att även kunna arbeta förebyggande genom exempelvis folkbildning och skolbesök. Detta arbete ska tillskottet gå till under nästa år och jourerna får ansöka om medel.

Därutöver ger vi Social resursnämnd uppdraget att genomföra en kartläggning av jourerna ur ett intersektionellt perspektiv så att vi kan få reda på hur det står till med tillgängligheten, hbtq-kompetens och så vidare. Mot den bakgrunden kan vi sedan gå vidare och formulera förslag på hur vi ytterligare kan stärka jourerna.

Stöd till papperslösa, 2 miljoner kr. Även detta kommer gå via Social resursnämnd genom ett utökat föreningsbidrag för att stödja arbetet som redan pågår med gruppen. Vårt långsiktiga mål är att även papperslösa barnfamiljer ska omfattas av ekonomiskt bistånd och där får vi titta närmre på exempelvis Malmö där det redan görs.

Snart börjar arbetet med budgeten 2016 och då är vi med från start och kan jobba ännu hårdare för att Fi-ifiera budgeten och göteborgspolitiken!

Lite rapportering om presskonferensen och budgeten: GP, VästnyttSR

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s