Första rosa fullmäktigemötet

1506640_537111509758112_4224800594421822520_n

Syntolkning: Bild på oss fem fullmäktigeledamöter framför trapporna (med röda mattor) upp till salen. Tre flaggor i bakgrunden (EU, Sverige, Göteborg). Från vänster: Gudrun Tiberg (ersättare, Louise Thörnqvist (ersättare), Sanna Ghotbi (ordinarie), Stina Svensson (gruppledare), jag (ordinarie).

För en vecka sedan deltog vi på det första mötet med nyvalda kommunfullmäktige. Vi deltog inte bara med glädje över att äntligen få vara på plats utan också över att det skulle komma tre ärenden som var av särskilt intresse för oss. Dessa var en uppföljningsrapport av Göteborgs Stads undertecknande av CEMR-deklarationen om jämställdhet som jag skulle yttra mig i, en kartläggning av utsatthet för hot och våld i grundskolan som Stina skulle yttra sig i och sist men inte minst ett förslag på program för det strategiska arbetet med mänskliga rättigheter i Göteborgs Stad 2014-2021 som Sanna skulle yttra sig i.

Dessvärre drog mötet ut på tiden så vi hann aldrig fram till det sistnämnda ärendet. Därutöver fanns det naturligtvis även andra ärenden på dagordningen men vi valde att fokusera på dessa som berörde oss speciellt och som dessutom hade ganska omfattande handlingar att läsa och sätta sig in i. Till vår hjälp hade vi en arbetsgrupp som vi träffade några dagar innan mötet och diskuterade igenom handlingarna med och där olika personer utifrån sin specifika kompetens eller intresse hade läst in sig på olika ärenden.

Hela mötet finns inspelat här (dock ej textat tyvärr). Spola fram till ca 45 min där ”mitt” ärende börjar med att ansvarigt kommunalråd Thomas Martinsson (mp) föredrar ärendet, sedan följer några andra talare (bland annat S, Fp, Sd, Kd) innan jag talar vid ca 56 min. I korthet kan jag berätta att jag tog upp dels aspekter som rör rapportens form, såsom att den var ostrukturerat genomförd och svårförståelig på flera ställen, och dels betonade jag vikten av att knyta arbetet med CEMR-deklarationen om jämställdhet till det strategiska programmet för mänskliga rättigheter, eftersom ju jämställdhet är en del av de mänskliga rättigheterna och jämställdhet (kön/genus) även berör andra diskrimineringsgrunder.

I samband med mitt yttrande berättade jag även om vårt förslag om att inrätta ett råd för mänskliga rättigheter under kommunstyrelsen, som ska leda, styra och kontrollera arbetet med mänskliga rättigheter i staden, som ju sker i facknämnder, stadsdelsnämnder, bolag och så vidare. Idag finns ingen stark och sammanhållen enhet som gör detta, vilket lett till att det ser väldigt olika ut i olika förvaltningar hur arbetet görs och hur långt det kommit (om alls). Det är en av slutsatserna i rapporten och därför tycker vi också att vårt förslag är passande för att verkligen ta tag i detta problem.

Även om vi inte tyckte att rapporten var klockren så gav den ändå en god vägledning för framtida behov av åtgärder. Alliansen tyckte dock att den skulle återremitteras för att komma tillbaka med en prioriteringsordning för vilka frågor som ska drivas och en tidsplan för arbetet. Vi tänkte att detta istället kan göras inom ramen för det kommande strategiska programmet för mänskliga rättigheter och att det därför är onödigt med återremiss. Men tyvärr fick Alliansen igenom sitt förslag om återremiss eftersom det endast behövs 1/3 majoritet för ett sådant beslut och de är ju närmare hälften. Kommunstyrelsen väljer dock vad de vill göra med återremissen så vi kan ju hoppas på att de väljer att göra som vi vill, dvs. koppla till MR-strategin och därför inte skicka tillbaka rapporten för vidareutveckling.

Överlag var det ett roligt första möte och vi fick beröm från flera håll för våra insatser, så vi ser mycket fram emot fortsatt arbete! Jag vill också passa på att tacka våra rosa vänner uppe på läktaren som stöttade oss ❤

(Det finns naturligtvis massor mer att rapportera från mötet, till exempelvis det som numera går under namnet Wannholt-kuppen, men det får bli en senare historia).

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s