Fp:s förslag för en jämställd skola inte tillräckliga

”Under alltför lång tid har vi tappat bort pojkarna och männen i jämställdhetsarbetet” skriver Jan Björklund och Maria Arnholm och ger exempel på misslyckanden från skolans värld. Det är glädjande att Folkpartiet lyfter jämställdhetsfrågan, men också symptomatiskt att de väljer att göra det nu, när ”hotet” från Feministiskt initiativ är som störst – och inte minst med tanke på att de haft åtta år i regeringsställning på sig, med av riksdagen år 2006 antagna jämställdhetspolitiska mål som riktmärke.

Frågan är därför om det går att ta detta utspel på allvar? Förutom att det är ganska otydligt vilka konkreta reformer för jämställdhet som planeras, är det som nämns också otillräckligt som utgångspunkt. I Feministiskt initiativs skolpolitik är det inte bara ojämställdhet mellan flickor och pojkar som ska åtgärdas. Hbtq-ungdomar är enligt Ungdomsstyrelsen de mest utsatta för diskriminering, hot och våld och mår därför sämre än andra unga. Vidare är det är inte bara könsstereotyper som måste angripas utan också exempelvis den ökande rasismen och islamofobin.

Vår utgångspunkt är inte tagen ur luften. Flera rapporter från Skolinspektionen de gångna åren visar på ett antal ofta bortglömda faktorer som bidrar till problemen i skolan. En från i år visar att anmälningar om kränkningar och brister i särskilt stöd är de vanligaste anmälningsgrunden – och att de ökar kontinuerligt. Redan 2011 varnade Skolinspektionen för att resurserna i skolans elevhälsa inte är tillräckliga för att varken förebygga eller ta hand om den ökande psykiska ohälsan.

Fi menar därför att det behövs en omprioritering i skolpolitiken med ett ökat fokus på elevernas psykiska välmående tillsammans med obligatoriska och genomgående perspektiv på jämlikhet och antidiskriminering i all skolverksamhet. När rasismen breder ut sig mer och mer är det än viktigare att utbildningen ska ha ett obligatoriskt och genomgående antirasistiskt perspektiv. Alla skolor ska ha heltidsanställd kurator, skolsköterska, psykolog, studievägledare, social- och specialpedagog samt diskrimineringskontaktperson. Det må låta resurskrävande men med ett grundligt preventivt arbete kan den psykiska ohälsan bättre tas om hand och i förlängningen leda till friskare elever som bättre klarar av sin skolgång.

Ett viktigt mål för den feministiska politiken är att bryta segregeringen på arbetsmarknaden. Elevernas val efter grundskolan är idag i hög grad könsbundna, men elever påverkas även av faktorer knutna till funktionalitet, sexualitet, klass, ras och religiös tillhörighet. Därför ska studievägledare utbildas i antidiskriminering och arbeta för att bryta segregerade utbildnings- och yrkesval.

Ett annat stort problem är den boendesegregation som finns i många städer och som förstärks av det fria skolvalet, enligt en annan rapport från Skolinspektionen. Segregeringen kan inte brytas med valfrihet och vinstintressen, snarare förstärkas. Därför vill vi att staten tar över ansvaret för grundskolan igen och införa stopp för vinstuttag och RUT-avdrag för läxhjälp. Trygghet, kontinuitet och resursförstärkning är vad som behövs än snarare ökad segregering genom stressande valfrihet och ojämlikhet.

Många tror att feminism bara handlar om jämställdhet mellan kvinnor och män, och så verkar vara fallet även för Folkpartiet. För Feministiskt initiativ handlar feminismen om omfattande och strukturella politiska omprioriteringar för att åstadkomma jämlikhet utifrån alla diskrimineringsgrunder.

Annonser

2 thoughts on “Fp:s förslag för en jämställd skola inte tillräckliga

  1. Fi förminskar ojämlikheten mot och problematiken för pojkar i skolan. Oväntat. Inte heller bjuder man på praktiska lösningar förutom att skurkförklara unga mäns kultur. Ska jag ta er på allvar behöver ni ha samma ifrågasättande analys FÖR män inte bara emot.

    • Hej. Jag tror du har missförstått mig/oss. Vår feministiska analys inbegriper alla kön och de problem som är kopplade till de specifika könsnormerna. För killar handlar det ofta om en anti-pluggkultur medan det tvärtom för flickor handlar om att bara MVG duger. Båda könsnormerna är lika skadliga. Men när det gäller sexualbrott är det statistiskt faktum att män utför en majoritet av dem och det handlar till stor dem om maskulinitetsnormer. Därför måste vi jobba mot det, det handlar inte om skuldbeläggande utan om förebyggande arbete mot skadliga normer.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s